Սուբլիմոցիոն տպագրության միջոցով են տպագրվում մեր բաժակները, կախազարդերը, շապիկները, փազլները, բարձերը, ֆոտոքարերը, ժապավեննրը։

Այս բոլոր հուշանվերները պատրաստվում են  ձեր պատվերով, սեղմ ժամկետներում՝ դիզայնը նախապես համաձայնեցնելով։

Ընդունում ենք ինչպես անհատական, այնպես էլ կորպորատիվ պատվերներ։

Անվանական թեյի բաժակ A4 փազլ Երկկողմանի պտտվող կախազարդ Ժապավեն բեյջի համար / բեյջի թել