Կատարում ենք լազերային հատման և փորագրության աշխատանքներ փայտի, ֆաներայի, կաշվի, ապակու, PVC-ի, օրգանական ապակու վրա։ Լազերային հատման միջոցով են պատրաստվում մեր գեղեցիկ բրոշներըհուշանվերները, դեկորները, փայտե շրջանակները։ Փորագրում ենք ապակե բաժակների և շշերի վրա։

Ընդունում ենք անհատական, ինչպես նաև մեծաքանակ պատվերներ։ Աշխատանքը կարատում ենք ժամանակին և բարձր որակով։

Մեր աշխատանքներին կարող եք ծանոթանալ Փայտե հուշանվերներ բաժնում։